De fleste bedrifter tyr til ekstern hjelp for diverse oppgaver før eller siden. En av de oppgavene det kanskje er aller mest populært å få hjelp til, og som mange tyr til veldig tidlig, er regnskapsføring. En regnskapsfører kan hjelpe deg med en rekke forskjellige oppgaver relatert til regnskapet, da fra fakturering og MVA, til lønnskjøring, og ikke minst ditt årsregnskap. Et naturlig spørsmål å stille seg selv er derimot hva prisen på regnskapsføreren er.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på regnskapsfører pris. Hvordan bestemmes denne, og hva kan du gjøre for å redusere den? Er det lønnsomt å bruke regnskapsfører? Disse og flere spørsmål skal vi besvare i vår artikkel om regnskapsfører pris.

Tilbud på regnskapsfører

Den beste måten å se regnskapsfører pris på er å motta et tilbud direkte. Ofte vil det nemlig være vanskelig å se prisen på nettsidene til regnskapsføreren for eksempel. Ønsker du å motta tilbud på regnskapsfører, så kan du fylle ut skjemaet her på siden. Da mottar du 3 gratis og uforpliktende tilbud på regnskapsfører over e-post. Siden tilbudene er helt gratis og uforpliktende, så kan du velge og vrake akkurat slik du måtte ønske.

Fordelen med tilbudene er som nevnt at de gir deg en rask oversikt over pris. Du får for øvrig tilbud fra regnskapsførere som er egnet til din type bedrift, samt som befinner seg i akkurat ditt nærområde.

Pris på regnskapsfører baseres på 3 faktorer

Det er først og fremst 3 forskjellige faktorer som bestemmer regnskapsfører pris. Dette er størrelsen på bedriften som skal bistås, hvor komplekst regnskapet er, samt hvor erfaren selve regnskapsføreren i seg selv er. Selv om mange får en regnskapsfører pris på rundt 1,000 kr i timen, så er derimot ikke dette særlig representativt eller nyttig. Nedenfor går vi gjennom de 3 faktorene.

Bedriftens størrelse

Som en tommelfingerregel bør et regnskap for et lite AS være rimeligere enn for et stort selskap, selv om dette ikke nødvendigvis alltid stemmer riktignok. Det største grunnlaget for at et lite selskap derimot har en lavere sats, er at de ofte har færre bilag som går gjennom bedriften. Jo færre bilag en bedrift har, jo mindre jobb blir det på en regnskapsfører.

Regnskapsfører pris avhenger selvfølgelig også av hvor mange ansatte bedriften har, dersom regnskapsføreren er ansvarlig for lønnskjøring. Er bedriften aktiv i utlandet, driver innenfor en komplisert bransje, eller har andre ulike krav til spesialisering, så vil selvfølgelig også dette føre til at regnskapsfører pris blir betraktelig høyere for gjennomføring av regnskapet.

Hvor komplekst er arbeidet?

Kompleksiteten i arbeidet spiller en veldig viktig rolle for regnskapsfører pris. Dette handler både om hvor mye tid din regnskapsfører vil bruke på oppgavene, samt hvilke krav det er til ekspertise. Sistnevnte ser vi nærmere på i neste seksjon. Uansett vil kompleksitet i forhold til spesifikke skatteregler, MVA-satser, eller internasjonale reguleringer, føre til høyere kostnader.

Sett bort i fra alle disse faktorene som spiller inn på kompleksitet, så er realiteten at det aller dyreste er å gjøre masse feil. Et massivt kaos er ikke uvanlig for de som ikke har benyttet regnskapsfører gjennom hele året. Når en da velger å benytte seg av en, så vil unektelig regnskapsfører pris havne på en mye høyere sats enn hva det ville ha gjort dersom en valgte bistand fra første øyeblikk.

Erfarenhet hos regnskapsfører

Det kommer nok ikke som noen overraskelse at en regnskapsfører med mye erfaring vil koste mer. En regnskapsfører som tross alt har satt seg inn i internasjonale reguleringer sitter mest sannsynlig på en veldig spesifikk kompetanse, som da altså vil koste mer enn en helt generell regnskapsfører. Generell utdanning spiller også en rolle for regnskapsfører pris.

Etterspørsel og tilbud er som alltid en viktig faktor også. Dersom du kontakter det mest populære regnskapsbyrået i byen, så bør det ikke være noen overraskelse om prisen her er ganske mye høyere enn hos andre aktører. Forskjellen kan tross alt være så mye som det dobbelte, avhengig av erfarenhet og popularitet i bransjen.

Er pris på regnskapsfører så viktig?

En bør ikke behandle regnskapsfører pris som den viktigste faktoren, da det tross alt som en regel vil være et kompromiss når en velger et billigere alternativ. Dette er på ingen måte absolutt for enhver situasjon, men det er en god tommelfingerregel å rette seg etter. Det viktigste ved vurdering av regnskapsfører pris er om denne faller inn under det budsjettet som bedriften har satt for året.

Videre er det viktig å identifisere hvorvidt regnskapsføreren faktisk lønner seg å bruke. For de aller fleste bedrifter er dette tilfelle, men i små selskap med bare et par fakturaer i måneden og ingen ansatte, så er ikke nødvendigvis det sant. Før eller siden er det derimot mest sannsynlig slik at bruk av en regnskapsfører vil lønne seg uansett. Finner du to helt jevngode alternativer i markedet, så er dessuten pris et naturlig alternativ å ty til for å skille de to.

Her er det mye penger å spare i lengden, og siden det ikke er vanskelig å bytte regnskapsfører i dag, så kan du gjøre det ved eventuelle økninger i prisen hos nåværende regnskapsfører. Det er altså viktig å være oppmerksom på regnskapsfører pris, men det er ikke det viktigste av alle faktorene i et valg.

Faktorer ved valg av regnskapsfører

Dersom du skal velge en regnskapsfører til din bedrift, så bør du vurdere andre faktorer, i tillegg til regnskapsfører pris. For eksempel bør du se etter en lokal regnskapsfører, eller i det minste en som befinner seg i din region. Dette sikrer at du ved behov kan møte din regnskapsfører i person, noe som er viktig for å forklare enkelte problemer og det kaoset du kanskje har laget i regnskapet ditt. I dag velger flere å benytte seg av de virtuelle alternativene, der en selv kan velge utenlandske regnskapsførere. Det kan gå bra til en viss grad, men her er det ofte ingen garantier for godt utført arbeid, mangel på autorisasjoner, og få muligheter for å møtes i person, slik at problemer kan forklares blant annet.

Videre er det en fordel om den regnskapsføreren du velger kjenner til enten bransjen eller bedriften din. Dette vil nemlig spare en hel del i form av at regnskapsføreren ikke trenger å lære seg bedriftens måte å føre regnskap på. Forskjellige bransjer kommer nemlig med forskjellige regler i henhold til skatt, MVA, og flere andre viktige prosesser.

Du kan også tjene mye på å spørre om referanser for din neste regnskapsfører. Enkle søk på nett, men også spørsmål om referanser direkte fra deres nåværende kunder kan være med på å gjøre avgjørelsen enklere. I dag er selvfølgelig også sosiale medier et fint sted å finne frem til hva folk flest mener om et selskap, og dette gjelder selvfølgelig også regnskapsførere.

Lønner regnskapsfører seg?

Finner du en rimelig regnskapsfører pris, så er det helt sikkert fortsatt spørsmål knyttet til hvorvidt det lønner seg med regnskapsfører. For en helt ny bedrift, der det kanskje bare føres et par fakturaer i måneden, så er det ikke sikkert det lønner seg. Så snart bedriften bare vokser litt, så blir det derimot fort både lønnsomt og et behov for regnskapsfører.

Den første faktoren en bør vurdere er hvor mye tid regnskapet tar deg, som i sin tur svekker din evne til å tjene penger for bedriften. Dersom din bedrift har et kundegrunnlag som er stort nok til at alle dine arbeidstimer potensielt kan fylles ut, så lønner det seg sjeldent å gjøre regnskap. Da skal du tross alt tjene mindre på tiden regnskapet tar deg enn hva det koster å bruke regnskapsfører.

En annen faktor som bør være viktig i ditt valg er ganske enkelt hvor god du er på regnskap. Det er mange som tenker at føring av fakturaer i et regnskapssystem er enkelt, og dette stemmer i og for seg. Men hvilke kontoer skal det føres på? Hvordan utføres frie posteringer? Lønnskjøring? MVA-regnskap? Bankavstemning? Gjeldsoversikt? Feil kan skje, og det vil koste dyrt i tvangsmulkt og bøter.

Til syvende og sist blir det vanskelig å tilegne seg kunnskapen til en regnskapsfører ved å lese seg opp på Google. Dette er tross alt ekspertise som de har opparbeidet over en periode på minimum 5 år, derav 3 års utdanning og 2 års praksis. Mange har også flere år med utdanning enn dette, samt at det også kreves etterutdanning for å holde seg oppdatert.

Kan jeg gjøre regnskapet selv?

Som nevnt ovenfor er det naivt å tro at en skal opparbeide samme ekspertise som en profesjonell regnskapsfører bare ved å lese seg opp i noen timer. Allikevel er det ikke naivt å tro at en kan gjøre deler av regnskapet selv, og dette er faktisk en stor fordel. Ikke bare får du god innsikt i regnskapet til bedriften din, men du sparer også en god del kroner. Her er det først og fremst snakk om sortering av bilag. For selv om du faktisk har lov til å gjøre alt regnskap selv, uansett omsetning, så er det beste å utsette de vanskelige oppgavene. Da kan du heller selv fokusere på å utføre de litt mer møysommelige oppgavene.

Disse kjenner du tross alt bedre til enn regnskapsfører, slik at du kan fullføre dem mye raskere. Merk for øvrig at enkeltmannsforetak som omsetter for mindre enn 50,000 kr i året ikke trenger å levere årsregnskap. Her er det allikevel plikt til bokføring, og det lønner seg uansett situasjon å føre et ordentlig regnskap. Det er tross alt et flott styringsverktøy som forteller deg mye om hvordan bedriften din faktisk går.

Det er fullt ut lovlig å gjøre regnskapet selv, tross at det ikke anbefales når bedriften er i vekst. Den viktigste grunnen til at du ikke skal gjøre regnskapet på egenhånd er at de fleste folk ikke har kunnskapene som skal til, noe som fører til et kaos, som etter hvert bare blir dyrere å fikse på enn originalen. Allikevel er det som nevnt lurt å være involvert.

Sammenligne for å finne best pris på regnskapsfører

Hvor en finner beste regnskapsfører er ikke godt å si. Prisen er jo ikke det viktigste som nevnt, men den er en fin måte å skille mellom aktører på. Mange ser først og fremst til eget nettverk, da det føles naturlig å først spørre familie og venner. Kjenner man en regnskapsfører i nær familie, så er det mange som forventer en vennlig pris. Allikevel kan det hende de ikke passer til din bedrift.

Noen ser også til Google, da det tross alt her dukker opp en rekke alternativer når en søker etter regnskapsførere. Dette gir deg en rask oversikt over mange alternativer som finnes der ute. Dette er derimot langt i fra det beste alternativet for å finne en god regnskapsfører pris. Selv om Google er ment til å vise de beste bedriftene, så viser de først og fremst de som er gode på å optimalisere sidene sine for søkemotorene.

Det er med andre ord vanskelig å sammenligne regnskapsfører pris uten å gå i diverse feller. Ditt beste valg for å finne best regnskapsfører pris vil være å se til objektive sammenligningssider. Du slipper også her å gjøre mye research, og ved å motta uforpliktende og gratis tilbud, så kan du fatte et valg på dine egne premisser.

Finn rimelig regnskapsfører nå

Det å finne en rimelig regnskapsfører pris kan virke som en ganske omfattende oppgave. Dette er tross alt en veldig viktig oppgave derimot, siden en regnskapsfører faktisk skal ha innsyn i og til en viss grad kontroll over hvordan din økonomi føres og vil se ut. Det er derfor viktig å være helt klart på hvem en velger til en slik rolle.

I oppstarten kan en prøve seg på flere oppgaver i regnskapet, men før eller siden bør du finne en regnskapsfører til å hjelpe bedriften. Med en regnskapsfører til en fornuftig pris, så er det absolutt ingen tvil om at denne praksisen lønner seg i lengden. Dessuten kan du jobbe med det du er best på, fremfor å knote med vanskelige regnskapsbegreper.