En regnskapsfører er en person som utfører regnskapet til en annen næringsdrivende. I Norge må alle som skal operere som regnskapsførere bli godkjent av Finanstilsynet. Det er visse vilkår alle regnskapsførere må innfri. For det første må man ha tatt en bachelorgrad i økonomi, med regnskap og skatterett som spesialisering. I tillegg til dette må vedkommende ha to års relevant regnskapspraksis innenfor de siste fem årene.

Det er gode muligheter for å få jobb med en slik karrierevei. Alle selskaper som tjener over 50 000 kr i løpet av et regnskapsår er bokføringspliktige. Dette medfører at de må registrere og dokumentere inntekter og utgifter. Det er ikke noe krav om at man skal benytte seg av en regnskapsfører, men mange velger å gjøre det da oppgavene ofte kan være vanskelige.

Da det eksisterer mange selvstendig næringsdrivende i Norge, blir dette naturligvis mye arbeid til regnskapsfører. På grunn av dette har det blitt etablert en rekke regnskapsbyråer i Norge. De største selskapene som driver med regnskap og revisjon er blant annet PWC, Ernst and Young, KMPG, og lignende.

Selv om regnskap unektelig er noe mange er borti, og regnskapsførere har økt i popularitet, så er det ikke alle som helt vet hva en regnskapsfører jobber med konkret. I denne artikkelen skal vi se nærmere på arbeidsoppgavene de støter på i hverdagen, samt hva et regnskap egentlig er. Hva gjør en regnskapsfører i løpet av sin dag på jobb?

Regnskapsfører arbeidsoppgaver

Regnskapsføreren sitt ansvar i en bedrift er å sørge for at alle opplysninger som er relevante tas inn i regnskapet, slik at regnskapet blir riktig og fullstendig. Regnskapet skal gi en fullstendig oversikt over den samlede økonomien til hver enkel bedrift. Slik navnet indikerer, så er det regnskapsfører som fører dette, noe som betyr at de «legger» inn dokumenter som bilag for eksempel.

Typiske oppgaver for en regnskapsfører er å betale regningene til bedriften, sende ut forskjellige fakturaer, betale lønn til de ansatte, og naturligvis føre regnskapet. Sistnevnte gjøres ved å registrere og dokumentere pengeoverføringene til bedriften. Det hele handler i grunn om å sørge for at alle transaksjoner som går inn og ut av en bedrift føres ned, slik at en kan se disse ved en kontroll.

Bilagsføring vil mest sannsynlig ta mesteparten av tiden for en regnskapsfører, mens lønnskjøring også kan være krevende. Sistnevnte er kanskje ikke det første en assosierer med regnskap, men lønn er tross alt den største utgiften for de fleste bedrifter. Her er det også viktig å huske på at elementer slik som feriepenger, arbeidsgiveravgift, skattetrekk, pensjon, og sykepenger, skal føres på din side.

Dessuten må alle bedrifter som har omsatt for over 50,000 kr i løpet av en periode på 12 måneder registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret. Dette er slik at de kan kreve inn MVA for momspliktige varer og tjenester. De aller fleste havner i denne båten, og da skal det som regel kreves inn 25 % MVA, selv om noen bransjer opererer med andre satser.

Hvorfor er regnskap viktig?

Det er viktig å holde et godt og riktig regnskap av flere grunner. Blant annet må ledelsen naturligvis ha oversikt over bedriftens økonomiske stilling, også for å holde en oversikt over hvordan eventuelle forskjellige avdelinger går økonomisk. Disse nøkkeltallene kan for eksempel si noe om det er verdt å investere i annonser og reklame på Google, eller om en ny nettside for bedriften er en bedre investering.

I tillegg er regnskapet til bedriften viktig for aksjonærer og fremtidige investorer. Det å få et innsyn, selv om det kanskje bare er gjennom driftsregnskap, som er det midlertidige regnskapet, er viktig for å fatte avgjørelser. Det er dessuten slik at aksjonærene har rett på å se regnskapet, og de vil selvfølgelig ønske å vite om dette av økonomiske årsaker.

Banker, myndigheter, og andre offentlige institusjoner er også naturligvis interessert i regnskap. Uten et regnskap kan ikke staten for eksempel kontrollere at bedriften betaler riktig skatt. Det blir også skummel gjetning for bedriften når de søker lån, og man dermed har ingen anelse om hva bedriftens kredittscore kommer til å være ved søk om lån. Det er overskuddet i et årsregnskap som er basis for skatten et selskap skal betale. Nettopp derfor er det lovpålagt for ethvert selskap å sende inn sitt årsregnskap til staten, da for vurdering av skatt.

Regnskapsføring følger prinsippene om debet og kredit. Dette er et prinsipp som kalles tosidig bokføring. I realiteten går dette ut på at alle poster har en motpost. Dette systemet er svært praktisk siden postene til sammen skal utgjøre null. Gjør de ikke dette vil man automatisk se at det er noe feil med regnskapet. Regnskap gjort riktig er rett og slett vanntett, og nettopp derfor er det så viktig.

Fremvekst av regnskapsprogrammer

Dersom du driver ditt eget enkeltmannsforetak og synes regnskap er vanskelig, samtidig som du ikke har lyst til å ansette en regnskapsfører til å gjøre jobben, så kan du benytte deg av et regnskapsprogram for å få gjøre jobben. Disse regnskapsprogrammene har blant annet gjort at en kan føre mye regnskap på egenhånd, dersom dette er ønskelig. Selv om det nok er best å la en regnskapsfører ta seg av oppgavene i det lange løp, så kan det for eksempel være nyttig å føre regnskapet selv i starten av driften, da inntektene muligens ikke er så veldig høye.

Dessuten er det en stor fordel med regnskapsprogrammer i dag, siden de fleste er nettbaserte. Dette betyr at du i praksis kan gå inn og se akkurat de endringer en regnskapsfører har gjort. Selv om en kanskje ikke forstår alt regnskapsfører gjør, så kan en i hvert fall få en full oversikt over deres utførte oppgaver i regnskapet.

Lønner det seg å bruke regnskapsfører?

De fleste selskaper som vokser seg relativt store vil synes det er vanskelig å klare seg uten en regnskapsfører som jobber fast for bedriften. Regnskapsføreren er naturligvis ikke heltidsansatt, men gjør det arbeidet som kreves. Hvor mye en slik regnskapsfører koster vil variere ut fra arbeidsmengde, erfaring, kompleksitet, og lignende. Vanligvis havner det på mellom 800 kr og 1,200 kr.

De fleste vil finne ut av at det lønner seg for bedriften å ansette en regnskapsfører, slik at ledelsen kan bruke tiden på å heller utvikle bedriften. Det vil være fremfor å sitte fast med tall som ikke driver selskapet videre. I majoriteten av tilfeller vil det være mye mer lønnsomt å sette en ekspert på denne oppgaven enn å gjøre det selv.

Dette er det mange som ikke ser i starten, da en overser de indirekte tapene som påføres. Mange ser for seg at en kan spare et par tusenlapper ved å gjøre arbeid en regnskapsfører ville brukt et par timer på. Når en derimot selv bruker over 5 timer på de samme oppgavene, så er sjansene store for at egentlig har gått i minus ved å miste timer en kunne brukt på sin egen drift.

Enkelte selskaper trenger for øvrig også revisor. Dette er en person som undersøker om lover og regler er fulgt i forbindelse med regnskapet. Det er som oftest kun de største selskapene som er nødt til å ha revisortjenester. Det vil si, selskap med mer enn 6 millioner kroner i omsetning, eller mer enn 23 millioner kroner i balanse, er nødt til å benytte seg av dette.

Hvordan velger du regnskapsfører?

Dersom du skal bruke regnskapsfører til din bedrift, så er det ikke bare fritt frem å velge en hvilken som helst regnskapsfører. Dette vet en helt sikkert spesielt dersom en skal bytte regnskapsfører. Når du skal velge denne personen eller dette firmaet, så er det viktig å være nøye i forarbeidet. Da er det behjelpelig å sette seg ned med faktorene som nevnes nedenfor for å sikre at valget blir optimalt.

Tilpasningsdyktighet

En viktig ting å huske på ved bruk av regnskapsfører er at disse tar seg betalt for å lære ting de ikke vet noe om. Driver du i en bransje der det opereres med spesielle skatteregler, eller for eksempel flere forskjellige MVA-satser, så er det slettes ikke sikkert at en gjennomsnittlig regnskapsfører kjenner til dette. Siden de skal levere kvalitet, så vil de bruke tid på å lære seg dette, og det betaler du for.

Det er veldig viktig å huske på at tidsbruk ofte er mer definerende for sluttpris enn satsen per time. Veldig sjeldent er det fastpris hos regnskapsfører for tjenester i det små, og du skal helst ha en god del jobb til regnskapsføreren før dette kan fremforhandles. Derfor er det viktig å finne en regnskapsfører som er tilpasningsdyktig, eller som allerede kjenner til din type bedrift.

Erfaring

Utover tilpasningsdyktighet, så er det ikke til å komme utenom at erfaring er veldig viktig. En erfaren regnskapsfører eller regnskapsbyrå er en person eller gruppe personer som har møtt på mange forskjellige oppgaver. Det er kanskje ikke så viktig for den gjennomsnittlige bedriften, men driver du innen en nisje med kompliserte regler, så kan dette være veldig viktig for din bedrift.

For eksempel er det lurt å velge en regnskapsfører som kjenner til internasjonale regler dersom du driver over landegrensene. Det er nemlig kjedelig å finne frem til en rimelig og dyktig regnskapsfører, dersom de helt enkelt ikke sitter på ekspertisen som skal til. Er det komplekst nok, så kan det hende de ikke får lært seg det en gang, og at du her må se til andre alternativer for den delen av regnskapet.

Pris

Sist, men ikke minst, så er pris alltid en viktig faktor. Utover det å finne en regnskapsfører som passer til ditt budsjett, så bør derimot ikke det å finne en billig regnskapsfører være noe overordnet mål for din bedrift. Billigere er ikke nødvendigvis synonymt med dårligere, men sett over ett er det gjerne en indikator på at det er blitt inngått et kompromiss på ett eller annet punkt.

Allikevel er pris en flott måte å skille mellom de jevngode regnskapsførerne som finnes. Er det for eksempel 2-3 regnskapsførere en vurderer å bruke, så er det behjelpelig å benytte prisen til å avgjøre hvem en skal velge. Da er det jo tross alt ingen grunn til å betale mer enn det en strengt talt behøver for å motta akkurat den samme tilpasningsdyktigheten og den samme erfaringen.

Finn regnskapsfører i dag

En regnskapsfører utfører mange oppgaver som det bør stå stor respekt av. Her inkluderes bilagsføring, lønnskjøring, MVA-oppgaver, og ikke minst føringen av selve årsregnskapet. Underveis i regnskapsåret føres selvfølgelig driftsregnskapet, som også er veldig viktig. Dette er tross alt et styringsverktøy som bedriften kan benytte til enhver tid for å se sin økonomiske situasjon.

Regnskap er påkrevd av staten, og det er viktig for å fastsette hva en bedrift skylder i skatt. Dessuten vil for eksempel også banken være interessert i dette, da for å fastsette hvor mye en kan få i lån. Det er videre viktig for interne parter som aksjonærer, og eksterne parter som investorer, å se hvordan bedriften faktisk går i det daglige. Regnskapet inneholder her alle de viktige nøkkeltallene.

En kan lovlig sett føre regnskap selv, men dette anbefales kun i oppstarten dersom en ikke har budsjett til regnskapsfører. Så snart bedriften begynner å vokse, så er det viktig at en fokuserer på de viktigere oppgavene, og dermed setter ut regnskapet til en regnskapsfører. Dette gjøres best ved å nøye håndplukke, da basert på faktorer som pris, tilpasningsdyktighet, og erfaring.

FAQs – Ofte stilte spørsmål

Hva er en regnskapsfører?

Regnskapsførere gir vanligvis råd om økonomisk planlegging, skatteforberedelse og investeringsstrategier. De kan også utarbeide regnskaper, revidere regnskaper og tilby andre regnskapsrelaterte tjenester

Kan regnskapsfører være revisor?

Nei, en regnskapsfører kan ikke være en revisor for eget selskap.

Hva gjør en regnskapsfører?

 

Hva koster en regnskapsfører?

 

Er det krav om regnskapsfører?