Innholdsfortegnelse

De aller fleste bedrifter fører et regnskap. Majoriteten er selvfølgelig nødt til å gjøre dette i henhold til regelverket, mens de som ikke er påbudt fortsatt gjør det grunnet hvor praktisk et regnskap faktisk er. For eksempel vil et regnskap være et verktøy for å se hvordan bedriftens økonomi stiller seg i forhold til budsjettet som ble satt før regnskapsåret satte i gang.

Her er det naturligvis en regnskapsfører som tar seg av regnskapet i de aller fleste bedrifter, selv om noen også velger å gjøre det på egenhånd. De fleste vet selvfølgelig hva en regnskapsfører er. Noen av oppgavene er en kanskje ikke helt stødige på, men en gjennomsnittlig nordmann vet at regnskapsførere jobber med oppgaver som fakturering, MVA-oppgaver, lønnskjøring, og ikke minst årsregnskap.

Derimot vet de færreste hva en revisor holder på med. Faktisk er det mange som blander de to, noe som selvfølgelig ikke er helt uberettiget. De to jobber tross alt med mange lignende oppgaver, selv om formålet med oppgavene er ganske så annerledes. Det er dessuten en forskjell på hvor disse to faktisk jobber.

For å få orden i alle forskjellene mellom revisor og regnskapsfører, så skal vi i denne artikkelen se nærmere på de ovennevnte faktorene. Vi skal sammenligne de to, slik at det blir helt klart hva forskjellen faktisk. For selv om både revisorer og regnskapsførere driver med regnskap, så er de til syvende og sist ganske så forskjellige.

Hva er en regnskapsfører?

For å bedre fastsette hva en regnskapsfører er, så skal vi se nærmere på de prosessene som en regnskapsfører utfører. Nedenfor har vi gått gjennom de mest populære oppgavene, som inkluderer føring av fakturaer og bilag, rapportering av MVA, lønnskjøring, og ikke minst ferdigstilling av årsregnskap.

Fakturering og bilagsføring

Fakturaer og bilag er viktige for å presisere de transaksjoner som går inn og ut av en bedrift. Her kommer blant annet informasjon om transaksjonsdato, beløp, og ikke minst hvilke produkter eller tjenester som ble levert. En bedrift kan selvfølgelig føre dette selv, men det er ofte utfordringer knyttet opp mot hvilke kontoer det skal føres på, samt kapasiteten til å føre samtlige. Bilagsføring er ikke noe en kommer utenom, og det er viktig for å holde orden i økonomien. Dersom du skal fokusere på det bedriften driver med på en optimal måte, så er det lurt å sette ut denne arbeidsoppgaven til en regnskapsfører. Dette er den største oppgaven for en regnskapsfører, og i et stort selskap kan det medføre flere hundre, og kanskje tusenvis, av fakturaer hver måned.

Rapportering av MVA

På de aller fleste fakturaer bedrifter sender ut, så skal det føres MVA. Så snart omsetningen har passert 50,000 kr, så skal en registreres i merverdiavgiftspliktig. Det innebærer som oftest at en skal føre 25 % MVA på alle fakturaer, men det finnes flere unntak. Kunst er blant annet helt fritatt, mens det i noen bransjer er andre MVA-satser. Enkelte bransjer har til og med flere MVA-satser å forholde seg til, noe som fort kan gjøre jobben rimelig vanskelig. Uansett vil oppgaven med rapportering av MVA være å fastsette hvor mye inngående og utgående MVA en har hatt. Resultatet er at en enten skal betale inn til staten, eller at staten skal betale deg. Det er viktig å føre riktig, slik at en kan fastsette riktige summer her.

Lønnskjøring

Lønnsutbetalinger omfatter langt mer enn en enkelt transaksjon. Skattetrekk, feriepenger, sykepenger, pensjon, forsikring, arbeidsgiveravgift, bonuser, og mer skal både regnskapsføres, utbetales, og potensielt sendes inn til staten. Derfor er lønnskjøring en oppgave som fort kan bli komplisert med flere ansatte i staben. Selv om lønnskjøring sikkert for mange står litt utenfor regnskapet, så er lønn en veldig viktig utgift i ethvert regnskap. For de fleste bedrifter er tross alt lønnen ikke overraskende den dyreste utgiften som finnes. Dersom du er helt fersk med å drive en bedrift, så kan lønnskjøring være utfordrende, men heldigvis kan en regnskapsfører her hjelpe deg.

Ferdigstilling av årsregnskap

Bilagsføring, MVA-oppgaver, og lønnskjøring har en veldig viktig ting til felles. Disse er alle rettet mot å ferdigstille årsregnskapet. Jo bedre jobb en gjør med hvert enkelt element i løpet av regnskapsåret, jo enklere blir det å lukke regnskapet sitt og levere inn årsregnskap. Her er det derimot ganske spesifikke retningslinjer, og ikke minst skal regnskapet godkjennes av staten. Ikke bare er det viktig å ha et årsregnskap som godkjennes av staten, men det er også viktig at det ser profesjonelt ut. Dette bør for øvrig gjelde regnskapet gjennom hele året, da dette tross alt er grunnlaget for budsjettstyringen gjennom perioden. Det er kjedelig å oppleve en skattesmell blant annet fordi en ikke regnet med at bedriften regnskapsmessig ville gå i overskudd innenfor perioden.

Slik skiller revisor seg ut

Der en regnskapsfører altså jobber med fakturering, bilagsføring, MVA-oppgaver, lønnskjøring, og ikke minst årsregnskap, så har en revisor en litt annen jobb. Når en bedrift har levert sitt årsregnskap, så er hovedregelen at staten enten godkjenner eller avslår dette. For å sikre seg at store bedrifter følger regelverket, så finnes det derimot et ekstra lag med «beskyttelse» her. Revisoren jobber nemlig med det som kalles revidering av regnskapet. Før regnskapet sendes inn til staten, så kan det hende at bedriften er revisjonspliktig. Aksjeselskap med omsetning på over 6 millioner kroner, eller balanse på over 23 millioner, er revisjonspliktig.

Enkeltmannsforetak med omsetning på over 5 millioner kroner i året er også revisjonspliktige. Da må selskapene finne en revisor som er uavhengig og kan kontrollere årsregnskapet. Uavhengig i denne situasjonen betyr at de ikke har en nær relasjon, slik som familie, venner, eller bekjente. Det kan dessuten ikke være slik at revisor har eiendeler i selskapet. Disse kravene sikrer at revisor ikke gir urettferdig behandling hverken den ene eller andre veien.

På mange måter vil en revisor være et slags regnskapspoliti som de ofte kalles. De deles ofte opp i statsautorisert og registrert revisor, der førstnevnte har master, mens sistnevnte har bachelor. En statsautorisert revisor er ellers veldig lik en registrert revisor i form av arbeidsoppgavene, men de kan til gjengjeld utføre revisjon for børsnoterte selskaper.

Revisorens oppgaver

For å få enda bedre oversikt over forskjellene mellom revisor og regnskapsfører, så skal vi ta en nærmere titt på de oppgavene som en revisor utfører. Disse er ikke like varierte som en regnskapsfører, og vi deler disse inn i to oppgaver, nemlig kontroll av regnskapet, og generell hjelp med retningslinjene.

Uavhengig kontroll årsregnskap

En uavhengig kontroll av årsregnskap er noe alle revisjonspliktige selskap vil være nødt til å gå gjennom. Denne revisjonen er det som er en revisor sin hovedoppgave, og dette tar dermed opp majoriteten av tiden deres. Revisjon innebærer at revisor altså bare ser gjennom, og de fører ikke noe av regnskapet til sluttkunden.

Poenget med denne ekstra revisjonen, eller kontrollen som den også ofte kalles, er å avdekke forskjellige feil. Selv en regnskapsfører kan ha ført feil, slik at bedriften fikk en uheldig skattefordel, eller kanskje til og med en skatteulempe. Det er nemlig slik under en uavhengig kontroll fra revisor at hverken bedriften eller staten nødvendigvis skal gagnes av resultatet.

Generell hjelp

Dersom et regnskapsbyrå innehar en revisor i staben sin, så kan det periodisk være nyttig å benytte revisor gjennom året til å sjekke gjennom regnskapet. Dermed sikrer en seg fortløpende at det ikke er større avvik, og en revisor kan da fylle inn hullene der din regnskapsfører kanskje ikke har den aller beste ekspertisen.

Slik generell hjelp er helt vanlig å motta før innlevering av årsregnskapet. Spesielt for børsnoterte selskap er det viktig å ha alt på stell, med tanke på de mange aksjonærene og potensielle investorer i fremtiden. Et ryddig og ordentlig årsregnskap til enhver tid vitner rett og slett om et mer profesjonelt selskap.

Regnskapsføring vs. revisjon i henhold til egeninnsats

Egeninnsats er viktig for å redusere utgifter til regnskapsføring. Du kan spare mye på å for eksempel sortere dine bilag, eller på å gjøre enkelte deler av regnskapet selv. Det anbefales å ikke ta på seg for mye her, men i oppstarten av en bedrift kan det for eksempel være mange oppgaver som ikke nødvendigvis er så veldig vanskelige enda.

Dette illustrerer uansett en stor forskjell mellom regnskapsføring og revisjon som er viktig å tenke over. Regnskapsføring er nemlig noe du kan gjøre for ditt eget selskap, uten noen form for utdannelse eller autorisasjon. Til gjengjeld kan du for eksempel ikke utføre regnskap for andre selskap uten autorisasjon.

Revisjon skiller seg her ut ved at du hverken kan utføre revisjon på eget selskap, eller utføre den uten autorisasjon selvfølgelig. Dette er grunnet den uavhengige kontrollen som staten krever, der formålet naturligvis er å fange opp ulovlig aktivitet. Denne aktiviteten er vanskelig å fange opp, men revidering av regnskap er ganske effektivt i å i hvert fall luke det ut i bedrifter med høy omsetning.

Mange velger å gjennomføre deler av regnskapet på egenhånd, og denne egeninnsatsen kan virkelig betale for seg. Dessverre er det altså slik at revisjonen må gjennomføres av en profesjonell, og derfor er det viktig å ta høyde for denne kostnaden i regnskapet sitt. Akkurat hva en revisor koster i forhold til en regnskapsfører handler til syvende og sist om hvor mye som skal revideres av denne personen.

Enkel sammenligning

En enkel sammenligning mellom regnskapsfører og revisor er at en regnskapsfører gjennomfører regnskapet, mens revisoren bare se over en ekstra gang. Dette er helt enkelt fordi revisoren her har bedre kunnskaper i å se over etter eventuelle regel- eller lovbrudd. En regnskapsfører er til gjengjeld mer rigid opplært i å fullføre enkle oppgaver knyttet til føring av regnskapet, fremfor kontroll. Regnskapsførere er først og fremst ofte mindre kunnskapsrike fordi majoriteten innehar en bachelorgrad.

Til sammenligning vil majoriteten av revisorer ha en mastergrad, selv om en registrert revisor kan utføre sine oppgaver uten denne graden. En regnskapsfører kan dessuten til og med ansettes i bedriften om ønskelig, mens en revisor som nevnt må være helt uavhengig. Det siste punktet som er viktig å sammenligne er at alle aksjeselskap har plikt til å føre regnskap.

Revisjonsplikt gjelder derimot kun de aksjeselskap som omsetter for over 6 millioner i året, eller har over 23 millioner i balanse, samt de enkeltmannsforetak som omsetter for over 5 millioner i året. Altså er det slik at de fleste bedrifter der ute bruker regnskapsfører, mens en tross alt skal vokse en del for å få bruk for en revisor.

Regnskapsfører og revisor hjelper deg

Der regnskapsfører i bunn og grunn kan være hvem som helst internt, og en rekke individer eksternt så lenge de er autoriserte, så er deres formål å hjelpe bedriften først og fremst. En revisor skal også hjelpe bedriften, men holder en litt mer nøytral posisjon. Deres mål er å kontrollere årsregnskapet for at både bedriften og staten skal kunne oppleve et rettferdig resultat i henhold til skatt for eksempel. Dette vil være veldig viktig for deg, selv om det nok høres mest fordelaktig ut for staten. Har du derimot ikke helt kontroll på årsregnskapet, så kan det derimot hende at du skylder staten mindre enn det du tror. For øvrig kan det også hende at revisor kan bistå deg med å finne skattefordeler din regnskapsfører ikke fant, eller hjelpe deg på andre måter.

FAQs – Ofte stilte spørsmål

Kan regnskapsfører være revisor?

Nei, en revisor som er uavhengig og kan kontrollere årsregnskapet.

Hva er forskjellen på en regnskapsfører og en revisor?

Regnskapsføring er nemlig noe du kan gjøre for ditt eget selskap, uten noen form for utdannelse eller autorisasjon. Revisoren jobber med det som kalles revidering av regnskapet. 

Er det krav om revisor?

Aksjeselskap med omsetning på over 6 millioner kroner, eller balanse på over 23 millioner, er revisjonspliktig.

Kan regnskapsfører være revisor?

En enkel sammenligning mellom regnskapsfører og revisor er at en regnskapsfører gjennomfører regnskapet, mens revisoren bare se over en ekstra gang. Dette er helt enkelt fordi revisoren her har bedre kunnskaper i å se over etter eventuelle regel- eller lovbrudd.