Fondsinvestering og sparring har blitt mer og mer populært, spesielt med tanke på de negative rentene og hvor ulønnsomt det er å ha pengene stående i banken. Les her hvordan du kommer i gang med investering og sparring i fond.

Investering og sparing i fond er veldig populært og en investeringsmulighet de fleste bruker når de har større pengebeløp som de ønsker å vokse over tid, men ikke orker å investere i eiendom som må vedlikeholdes og eventuelt selges videre en dag .

På samme måte som med investering i eiendom har de fleste fond eksistert i mange år og har en lang historie som beviser god avkastning over tid.

Fondsinvestering og sparring er en langsiktig investeringsstrategi og er ikke en rask måte å tjene penger på, slik det kan være med andre investeringer som aksjer eller kryptovalutaer.

Nordnet

Invester i aksjer, fond, ETF’er og mer

Nordnet er en digital økonomiplattform som tilbyr en rekke ulike tjenester, inkludert:

  • Sparing og investeringer
  • Lån
  • Pensjon

og spesielt investering er et av stikkordene når Nordnet nevnes, for på deres digitale plattform kan du finne utallige ulike investeringsmuligheter, inkludert fond.

Nordnet er en av de mest populære investeringsplattformene når det kommer til investering i fond, på grunn av det store utvalget, de gode prisene og ikke minst den høye brukervennligheten de har klart å skape i sin plattform.

Velger du Nordnet som investeringsplattform når du skal investere i fond, får du:

  • Mer enn +800 midler å velge mellom
  • Et verktøy som hjelper deg å velge fond
  • Gratis handel med fond

Nordnet er også en svært populær investeringsplattform som har mer enn 1,5 millioner brukere i dag, som fortsatt vokser.

Hva er et fond?

Et fond er en samling av investeringer, man kan på mange måter si at det å investere i et fond svarer til å spre sine investeringer og skape en diversifisert investeringsportefølje, men her gjør fondet det for deg.

Når du investerer i et fond, får du andre til å forvalte og investere pengene dine. Et fond legger aldri alle egg i en kurv, forstått på den måten at de investerer i mange ulike investeringselementer, det kan være alt fra renter, valuta til aksjer med mer.

Investeringsmandat

Fondsforvalteren er den som bestemmer hvilken type fond det er, utfra hvilken fondstype du investere i, vil du kunne se investeringsmandat i eksempelvis Sverige, her vil fondet utelukkende ha investert i Svenske aktiver og aksjer. Et fond som har globalt investeringsmandat, investere på tvers av alle landegrenser, altså globalt.

Fondstyper og deres egenskaper

Når det kommer til fond, er det viktig å være klar over de ulike fondstypene som tilbys, da de har forskjellige forventet avkastningsnivå og risikonivå.

Aksjefond: Aksjefond er kjent for å gi mulighet til høy avkastning, men det medfører også at sparepengene kan svinge betydelig i verdi. I løpet av spareperioden vil du oppleve både oppturer og nedturer, men historisk sett har aksjemarkedet hatt flere oppturer enn nedturer over tid. Derfor er det best å være langsiktig når man investerer i aksjefond.

For at et fond skal klassifiseres som et aksjefond, må minst 80 % av fondet være investert i aksjemarkedet. Anbefalt investeringshorisont for aksjefond er vanligvis minimum fem år.

Kombinasjonsfond: Kombinasjonsfond investerer i både renter og aksjer. Dette gjør at verdisvingningene og den forventede avkastningen normalt sett vil være lavere enn aksjefond, men høyere enn rentefond. Målet med kombinasjonsfond er å oppnå en optimal balanse mellom risikoen i aksjemarkedet og stabiliteten i rentemarkedet.

Rentefond: Rentefond investerer i verdipapirer som gir en fast rente. Dette gjør at rentefond normalt sett har mindre verdisvingninger enn kombinasjonsfond og aksjefond. Rentefond er derfor ofte valgt av de som ønsker en mer stabil og forutsigbar avkastning.

Gode ​​tips for investering og valg av fond

Selv om du har stor tro på en bestemt investering, enten det er enkeltaksjer, fond eller noe annet, er det alltid klokt å følge en god prinsipp: Ikke legg alle eggene i én kurv. Med andre ord, unngå å investere alle pengene dine i ett enkelt objekt. I stedet kan du spre investeringene dine, på samme måte som et fond bygges opp.

Å diversifisere porteføljen din er en viktig strategi for å redusere risikoen. Ved å investere i flere forskjellige verdipapirer eller fond, fordeling over ulike bransjer eller regioner, kan du redusere virkningen av negative svingninger i enkeltinvesteringer. Dette kan bidra til å balansere porteføljen din og potensielt gi bedre avkastning over tid.

Fondsvalg er også en vesentlig del av investeringsprosessen. Når du velger fond, bør du ta hensyn til fondets investeringsstrategi, historiske avkastning og kostnadsstruktur. Indeksfond, for eksempel, har lavere forvaltningsgebyr og søker å replikere markedets utvikling, mens aktivt forvaltede fond har høyere kostnader, men har som mål å overgå markedet ved hjelp av profesjonelle forvaltere.

Det er viktig å ha klare investeringsmål og en forståelse for din egen risikotoleranse. Investeringshorisonten, altså hvor lenge du planlegger å beholde investeringen, bør også være med i betraktningen. Hvis du har en lengre tidshorisont, kan du ta større risiko for potensielt høyere avkastning, mens en kortere tidshorisont vanligvis krever en mer konservativ tilnærming.

Videre kan det være nyttig å søke råd fra en profesjonell finansiell rådgiver som kan hjelpe deg med å skape en skreddersydd investeringsstrategi basert på dine individuelle behov og mål.

FAQs: Ofte stillede spørgsmål

Finn svar på vanlige spørsmål om fond og investering.

Kan man miste alle i fond?

I teorien ja, men det er svært sjelden at et fond går konkurs og du dermed taper alle pengene du har investert. Når det er sagt, er investering i fond en av de sikreste investeringstypene som finnes som også har en rimelig avkastning.

Er det best å spare i fond eller aksjer?

Man kan ikke si at en type investering er bedre enn en annen. En tommelfingerregel er at avkastning følger risikoen. Jo større risiko du er villig til å ta, jo større gevinst har du mulighet til å få. Investering i fond er en relativt trygg investering med rimelig avkastning, mens investering i aksjer ofte innebærer høyere risiko men dermed også mulighet for større avkastning.

Er det lurt å investere i fond?

Ja, investering i fond kan være en fornuftig måte å diversifisere og vokse kapitalen din på, da det gir deg tilgang til en bredere eksponering mot ulike verdipapirer og bransjer.

Hvilket fond bør jeg velge?

Det beste fondet for deg avhenger av din økonomiske situasjon, investeringshorisont, risikotoleranse og mål. Det er viktig å gjøre grundig forskning og vurdere fondets strategi før du tar en beslutning.

Hvor lurt er det å investere i fond?

Å investere i fond kan være lurt, spesielt hvis du ønsker diversifisering og profesjonell forvaltning av dine investeringer. Det er imidlertid viktig å vurdere din egen risikotoleranse og mål før du investerer.