Du har kanskje hørt at man ikke kan låne penger hvis man har én eller flere betalingsanmerkninger? Dette er ikke helt riktig. Det er mulig å få lån, men kriteriene er strenge.

Hva er en betalingsanmerkning?

Man får en betalingsanmerkning når man ikke har betalt det man skylder. Veien dit er temmelig lang. Den starter med en purring eller et inkassovarsel. Den går videre til en betalingsoppfordring og så et inkassokrav.

Deretter går gjelden til rettslig inndrivelse. Dette betyr at Namsmannen bestemmer at pengene skal drives inn med tvang. Det er denne avgjørelsen som gjør at man får en betalingsanmerkning.

Anmerkningen vil dukke opp hver gang noen gjør en kredittvurdering. Den er et varsel om at man er en dårlig betaler. Den gjør det vanskelig å få lån, kredittkort og et telefonabonnement, for eksempel.

Den gode nyheten? Anmerkningen forsvinner når man har betalt det man skylder. Den varer heller ikke evig selv om man aldri betaler gjelden. Den slettes automatisk etter fire år.

Lån med betalingsanmerkning?

Flere som lever med betalingsanmerkninger, kan trolig rette opp i situasjonen med et lån. Problemet er at mange banker ikke låner ut penger til personer i økonomiske vansker. Ettersom anmerkningen er et tegn på dårlig betalingsevne, frykter mange utlånere at de ikke får tilbake pengene de låner ut.

Dette gjelder allikevel ikke alle. Det finnes en håndfull banker som tilbyr lån selv om lånesøkerne har havnet på Namsmannens bord. Du kan lese mer om hvilke banker dette er her: Banker som aksepterer betalingsanmerkninger, sammenlign billige lån med betalingsanmerkning.

Strengere kriterier

Et knippe norske banker har spesialisert seg på utlån til mennesker med betalingsanmerkninger. Utlånspraksisen varierer, men det er også flere felleskriterier som må oppfylles hos alle sammen:

Må eie egen bolig

Alle bankene som tilbyr lån med betalingsanmerkning, krever at lånesøkeren eier en bolig. Bankene gir kun lån hvis de kan ta pant i boligen. Pantet fungerer som sikkerhet for lånet. Er det allerede gjeld på boligen, kan bankene også overta det gamle boliglånet.

Boligkravet innebærer også at den eksisterende boliggjelden ikke kan være større en 85 % av boligverdien (75 % hvis det er en fritidseiendom som pantsettes). Noen av bankene aksepterer at en annen person enn lånesøkeren stiller sin bolig som sikkerhet.

Lånet må gå til økonomisk opprydding

Et annet krav er at de lånte pengene skal brukes til å rydde opp i de økonomiske problemene. Vanligvis skjer dette ved at bankene betaler ut pengene direkte til kreditorene (dem man skylder penger).

Må følge norske lover

Bankene må sørge for at låntakerne deres lever opp til kravene i utlånsforskriften. Loven sier, blant annet, at ingen kan ha mer enn fem ganger brutto årsinntekt i lån og at hver enkelt skal tåle en renteoppgang på fem prosentpoeng.

Slik kan lånemulighetene økes

Har man betalingsanmerkning og eier en bolig, kan det altså være hjelp å få. Det er allikevel ingen garanti for å få lån. Bankene bruker god tid på å vurdere hver enkelt lånesøknad for å unngå utlånstap.

Lånesøkerne kan selv styrke sjansene for å få et positivt svar. Å søke om lån sammen med en annen person, en såkalt medlåntaker, er et av de mest kraftfulle virkemidlene. To inntekter i stedet for én, kan være det nødvendige loddet som får vektskåla til å tippe i lånesøkerens favør.

Alle som søker om et lån sammen med en medlåntaker, må være klar over at den andre personen har et like stort ansvar for lånet. Hvis man ikke klarer å betale det man skylder selv, vil banken kreve at medlåntakeren betaler månedlige renter og avdrag.

Høyere rente

I praksis, tilbyr bankene over et boliglån som en vei ut av de økonomiske vanskene. Det betyr allikevel ikke at man får en typisk boliglånsrente på lånet. Renten ligger gjerne to–tre prosentpoeng over hva man betaler på et ordinært boliglån.

Derfor er flere av bankene behjelpelige med å overføre låneforholdet til en «vanlig» bank når pengeproblemene og betalingsanmerkningen er ute av verden. En stor andel kunder bytter bank og får lavere renter, etter noen få år.

Det finnes fortsatt håp

Alt håp er ikke ute, selv om man har pådratt seg én eller flere betalingsanmerkninger. Det finnes banker som er villige til å hjelpe hvis man eier sin egen bolig. For dem som ikke eier bolig, kan løsningen være at en venn eller et familiemedlem stiller sin bolig som sikkerhet.

Alle som har spørsmål om denne typen økonomisk nødhjelp bør kontakte bankene som tilbyr slike lån. I tillegg har NAV en gratis rådgivningstjeneste for alle med økonomiske problemer.