En kredittsperre kan sikre deg som privatperson eller virksomhet mott å bli kreditsjekket, men metoden er ingen garanti for at du aldri vil bli kreditsjekket igjen og det kan samtidig få konsekvenser for privatlivet ditt, om du velger å sette opp kredittsperre.

Den 1 juli 2022 trådte den nye kredittopplysningslov i kraft og med denne kom det seg en masse spennende endringer herunder en reformering av veiledningen for kredittvurdering av privatpersoner og bedrifter. Den nye veiledningen stiller blant annet nye vilkår ovenfor de selskapene som utfører kredittsjekk av privatpersoner og bedrifter.

I denne guiden vil jeg gå i dybden med hva en kredittsperre er, hvordan du unngår og blir kredittsjekket samt hvilke konsekvenser det kan ha å sette opp en kredittsperre.

Hva er en kredittsperre?

En kredittsperre er kanskje ikke det som navnet høres ut, men det er en sperre du som privatperson eller virksomhet kan sette opp slik at selskaper med konsesjon ikke kan foreta kredittsjekk eller kredittvurdering av deg eller bedriften din.

En kredittsperre er frivillig og er ikke noe noen andre kan til eller fravelge deg på noen måte. Med en kredittsperre er du sikret mot å bli kredittvurdert og kreditsjekket av selskaper med forhåndsgodkjenning også kalt konsesjon, dog er du ikke sikret mot å bli kredittvurdert- og sjekket om du har ubetalt gjeld som havner hos et inkassobyrå.

Kredittsperren gjelder heller ikke i tilfeller hvor banker og finansieringsinstitusjoner må ha utlevert kredittopplysninger i forbindelse med bankens risiko og soliditetsvurdering.

En kredittsperre er derfor ingen 100prosents garanti for ikke å bli kredittvurdert- eller sjekket, men i de fleste tilfeller for deg som ikke har ubetalt gjeld, vil denne fungerer ganske gunstig.

Slik setter du opp kredittsperre mot kredittsjekk

Veien for å sette opp kredittsperre er litt i grann tung og kjedelig, da du må inn på hvert enkelt kredittopplysningsbyrå og opprette sperren. Det finnes ingen overordnet tjeneste som kan gå inn å sette sperren hos alle kredittopplysningsbyråene og du må derfor selv gå inn på hvert enkelt og opprette sperren.

Kredittsperre er en lovpliktig tjeneste som alle kredittopplysningsbyråer må ha og du bør kunne logge deg inn med bankID og opprette kredittsperren.,

Her er noen av de mest kjente kredittopplysningsbyråene: 

Mulige konsekvenser som følge av en kredittsperre

Hvis du tenker på å sette opp kredittsperre, er det en noen ting du bør vurdere før du gjør dette. En kredittsperre er ikke permanent og kan like lett oppheves igjen, men i perioden hvor du har kredittsperre aktivt, vil eksempelvis lånesøknader lett kunne bli avslått som følge av mangle mulighet for å kredittvurdere deg til et mulig lån.

Med det sagt, da er det ikke kun muligheten for å oppta lån som vil bli påvirket, også muligheten for å foreta kjøp på avbetaling eller få kreditt kan bli vanskelig eller nær umulig, da selskaper som tilbyr disse finanstjenester benytter seg av kredittsjekk for å godkjenne avtalen.

En kredittsperre kan også gjøre det vanskelig å få abonnementer og forsikring, da disse oftest innebærer en hvis form for kredittavtale, noe som de færreste tenker over, men det er faktisk slik det er.

Det kan altså komme med seg mange ulemper med en kredittsperre, men i noen tilfeller vil dette være den beste eller absolutt nødvendige løsningen.

Hvordan oppheve kredittsperre?

Hvis du har satt opp kredittsperre på deg selv eller bedriften din, men ønsker at denne blir fjernet igjen, da må du aktivt inn å oppheve kredittsperren.

For å oppheve en kredittsperre må du

Kredittsperre ved overforbruk eller identitetstyveri

Som forklaret i artikkelen her, da er det noen ulemper og hemsko ved å opprette en frivillig kredittsperre, men motsatt kan en kredittsperre og være et sikkerhetsnett for deg som har et overforbruk hvor privatøkonomien har løpet løpsk eller i tilfeller hvor du tror eller vet at identiteten din har blitt stjålet og misbrukt til å oppta lån eller annet.

Få tilbake kontroll over økonomien

Hvis privatøkonomien din har kommet seg ut av kontroll og du ser deg selv oppta fler og fler forbrukslån med høye renter som du på sikt ikke kan tilbakebetale, da kan en kredittsperre fungerer som et sikkerhetsnett for deg. Med en kredittsperre kan lånefirmaer- og tilbydere i Norge ikke foreta kredittvurdering- og sjekk av deg og lånesøknaden din vil derfor bli avslått og du vil ikke kunne oppta lån. Dette er et tøft, men i noen tilfeller nødvendig grep noen må ta, for å få tilbake kontrollen over privatøkonomien.

Kredittsperre ved identitetstyveri

Har du grunn til å tro at identiteten din har blitt stjålet, har du mistet lommeboka di eller har du kjennskap til at identiteten din misbrukes til at eksempelvis oppta lån, da kan en kredittsperre være et nyttig verktøy til å sikre deg og din økonomi.

Som jeg skrev om tidligere, da vil det bli vanskelig hvis ikke umulig å oppta mer lån, når en har satt opp kredittsperre, denne sperren gjelder for deg og alle som forsøker å utgi seg for å være dette. En potensiell identitetstyv vil da bli kraftig eller fullstendig stanset i at oppta lån og foreta andre økonomisk skadelige handlinger i navnet ditt.

Oppsummering

Hvis du ikke ønsker å bli kredittvurdert og at selskaper foretar kredittsjekk av deg eller bedriften din, da er en kredittsperre et smart og enkelt grep du kan ta.

FAQs – Ofte stilte spørsmål

Finn svar på ofte stilte spørsmål om kredittsperre her.

Hva er kredittvurdering?
En kredittvurdering er en overordnet vurdering av kredittverdigheten til en person, bedrift eller en enda større instans som eksempelvis et helt land. I en kredittvurdering tas det utgangspunkt i tidligere og nåværende aktiver og passiver.

Hva er kredittsjekk?
En kredittsjekke er en kontroll av økonomien til en privatperson eller bedrift og utføres oftest når man søker om lån, kreditt eller kjøp på avbetaling. En kredittsperre vil stanse selskaper fra å foreta kredittsjekk av deg uten saklig grunn.

Hva er konsesjon?
Konsesjon er

Hva gjør en kredittsperre?
En kredittsperre sikre deg mot å bli kredittvurdert- og sjekket av selskaper som ikke har en rettslig grunn til dette. En rettslig grunn kan være innkreving av ubetalt gjeld, her vil en kredittsperre ikke sikre deg mot å bli kredittvurdert- eller sjekket, da inkassobyrå må lage en vurdering av hvordan best mulig å innkreve skyldige beløp.

Hva koster kredittsperre?
Det koster ingenting å sette opp kredittsperre og det koster heller ingenting å oppheve denne igjen. Det er en 100% gratis og frivillig ordning for privatpersoner og virksomheter.

Kilder