Betalingsanmerkninger og inkassosaker er noe mange nordmenn opplever gjennom livets gang og tross ubetalt gjeld kan være ubehagelig nok i seg selv, da sitter mange samtidig med ubehag og nervøsitet når gjelder forsikring, abonnement og andre tjenester.

For når du søker om kreditt eller søker tilbud på forsikring som bilforsikring, vil det ofte bli foretatt en kredittvurdering- og sjekk av deg og din økonomiske historikk.

I henhold til forsikringsavtaleloven § 3-10 (skadeforsikring) og § 12-12 (personforsikring) kan et forsikringsselskap ikke nekte personer å tegne forsikringer på like vilkår som andre, uten å ha en saklig grunn.

Innholdsfortegnelse

  • Slik finner du billigste bilforsikringen tross betalingsanmerkninger
  • Jeg har blitt nektet bilforsikring, hva gjør jeg?
  • Oppsummering
  • FAQs – Ofte stilte spørsmål
  • Kilder

Slik finner du billigste bilforsikringen tross betalingsanmerkninger

Forsikringsselskapene kan i teorien nekte deg forsikringer som ansvars- og bilforsikring, men i praksis er dette en sjeldenhet og det er strenge krav til forsikringsselskapene om de vil nekte en forbruker en forsikring som de ellers tilbyr allmenheten.

Derfor bør det for de fleste være enkelt å få tegnet forsikringer som bilforsikring uansett hvilket forsikringsselskap en velger.

Personlig anbefaler jeg forbruker- og anbudstjenesten Tjenestetorget til å innhente de beste prisene på forsikring. Ved å utfylle en kort formular, kan du motta tilbud fra flere forsikringsselskaper i Norge og deretter velge det billigste og beste tilbudet. På denne måten er du sikret å få den best mulige bilforsikringen på markedet til den billigste prisen.

Jeg har blitt nektet bilforsikring, hva gjør jeg?

Er du veldig uheldig og mener selv du har alt på det rene, men blott noen registrerte betalingsanmerkninger eller inkassosaker, da bør forsikringsselskapene ene og alene basert på dette, kunne nekte deg bilforsikring, da dette ikke kan antas for å være en saklig grunn.

FAQs – Ofte stilte spørsmål

Få svare på ofte stilte spørsmål om bilforsikring, betalingsanmerkninger og kredittsjekk.

Er det ulovlig å ikke ha bilforsikring?
Ja, om du erverver deg et registreringspliktig bil-kjøretøy du som minimum ha ansvarsforsikring registrert på bilen. Kasko eller delkasko som er økonomisk sikring er ikke lovpålagt, men er en tilleggsforsikring som kan være lur å ha, om bilen din har en viss verdi.

Kan man bli nektet bilforsikring?
I teorien ja, men det er sjeldent i praksis at noen kan eller vil bli nektet bilforsikring da forsikringsselskapene må ha en saklig grunn til å nekte sine forsikringstilbud som ellers tilbys til allmennheten.

Hva skjer hvis man ikke har bilforsikring?
Hvis du ikke har den lovpålagte ansvarsforsikring kan du bli bøtelagt av politiet og i tilfeller hvor du kjører en bil uten ansvarsforsikring og gjør skade på personer eller materiell, vil du kunne bli stillet personlig ansvarlig for den økonomiske utbedringen. Økonomisk utbedring etter et trafikkuhell er ikke småpenger og du bør derfor alltid ha ansvarsforsikring som minimum, hvis du eier en bil.

Kan forsikringsselskap si opp bilforsikring?
Det skjer sjeldent men i teorien kan et forsikringsselskap si opp forsikringsavtalen din om du ikke overholder de betingelser og vilkår som du har avtalt mellom deg og forsikringsselskapet.

Kilder