Innholdsfortegnelse

Ulykker kan skje når som helst, og det er derfor viktig å være godt dekket med en ulykkesforsikring. Men hvilken forsikring skal man velge? Det finnes mange ulike forsikringsselskaper og tilbud på markedet, og det kan være vanskelig å vite hvilken forsikring som er den beste og billigste for nettopp deg. Derfor har vi laget denne siden, for å hjelpe deg med å finne Norges absolutt billigste (og beste) ulykkesforsikring i 2023. Vi har undersøkt forsikringsmarkedet grundig, og vil presentere deg for våre anbefalinger slik at du kan føle deg trygg på at du har valgt den beste forsikringen for deg.

Dette er den billigste (og beste) ulykkesforsikringen på markedet i 2023

Hedvig’s ulykkesforsikring gir deg trygghet dersom du skader deg i en ulykke på fritiden. Forsikringen koster kun 49 kr i måneden og gir erstatning for kostnader påløpt som følge av en ulykke der skaden krever medisinsk behandling, inkludert medisinsk behandling og hjelpemidler, reise til og fra behandling, og lær, briller og hjelm som ble skadet da ulykken skjedde. Ulykkesforsikringen dekker også tannpleieutgifter som følge av en ulykke, med erstatning opptil 20 000 kroner per skade.

Dersom du får en krisereaksjon etter en ulykke, nær døden av en pårørende, overfall, overfall, ran, trussel eller voldtekt, har du rett til behandling av en autorisert psykolog. Ulykkesforsikringen dekker kostnader for behandling for kriseterapi hos autorisert psykolog i inntil to år, med erstatning opptil 10 000 kroner. Behandlingen må være påbegynt innen ett år fra det tidspunkt hendelsen som forårsaket krisen inntraff.

Hvis du skulle få varig mén etter en ulykkesskade, gir ulykkesforsikringen erstatning for medisinsk invaliditet, også kalt medisinsk funksjonshemming. Erstatningen er den fastsatte prosentandelen av forsikringsbeløpet, med maksimal erstatning på 1 million kroner. Dersom ulykken som leder til dødsfall inntreffer før 65 års alder, utbetales erstatning til dine etterlatte på 50 000 kroner.

Erstatning for behandling og hjelpemiddel kreves for skader som krever legebehandling, med kostnader dekket tilsvarende som for medlemmer av norsk folketrygd. Hjelpemiddelkostnader dekkes maksimalt 5 år etter dagen for ulykkestilfellet.

Alternativ til billigste ulykkesforsikring

Hvis du leter etter den billigste ulykkesforsikringen, kan det være lurt å bruke en anbudstjeneste som Tjenestetorget.no. Med en slik tjeneste kan du hente inn gratis og uforpliktende tilbud fra ulike forsikringsselskaper, slik at du kan sammenligne priser og velge det billigste tilbudet.

En anbudstjeneste som Tjenestetorget.no gir deg mulighet til å sammenligne tilbud fra flere ulike forsikringsselskaper, slik at du kan være sikker på at du får den beste prisen. Du kan enkelt sende inn en forespørsel om tilbud på ulykkesforsikring, og du vil deretter motta uforpliktende tilbud fra flere ulike selskaper.

Det er viktig å huske at pris ikke alltid er det eneste som teller når du velger ulykkesforsikring. Du bør også sjekke hva forsikringen dekker, og hvilken kundeservice selskapet tilbyr. Derfor kan det være lurt å sammenligne flere ulike tilbud og ikke bare velge det aller billigste.

Men med en anbudstjeneste som Tjenestetorget.no kan du få en oversikt over priser og dekninger fra ulike forsikringsselskaper, slik at du kan finne den beste ulykkesforsikringen for deg og din situasjon. Så hvis du ønsker å finne den billigste ulykkesforsikringen, kan det være lurt å benytte en anbudstjeneste som Tjenestetorget.no.

Hva er ulykkesforsikring?

Ulykkesforsikring er en type forsikring som gir deg økonomisk erstatning dersom du blir skadet i en ulykke. Den dekker kostnader som følge av skaden, som for eksempel medisinsk behandling, tannbehandling, reisekostnader og hjelpemidler. Ulykkesforsikringen dekker også krisepsykologbehandling dersom du utsettes for en volds- eller krisesituasjon, samt erstatning ved varig mén eller dødsfall som følge av ulykken. Ulykkesforsikringen kan være en god idé å tegne for å være sikret økonomisk hvis man skulle bli skadet i en ulykke.

Hva dekker ulykkesforsikring?

Ulykkesforsikring er en type forsikring som gir deg økonomisk erstatning hvis du skader deg selv i en ulykke. Ulykkesforsikringen dekker kostnader som følge av skaden, som for eksempel medisinske behandlingsutgifter, reisekostnader til og fra behandling, kriseterapi og eventuelle tannlegeutgifter. I noen tilfeller kan ulykkesforsikringen også dekke medisinsk invaliditet eller dødsfall som følge av ulykken.

Hvilken ulykkesforsikring skal man velge?

Det er ingen bestemt ulykkesforsikring som passer for alle, da det avhenger av personlige behov og ønsker. Det kan være lurt å vurdere følgende når man skal velge ulykkesforsikring:

  • Erstatningsbeløp: Det er viktig å vurdere hva som er et rimelig beløp å få i erstatning dersom du skader deg selv eller noen andre i en ulykke.
  • Dækningsomfang: Det er viktig å vurdere hva ulykkesforsikringen dekker, for eksempel om den dekker skader på tannene, kriseterapi, medisinsk behandling, hjelpemidler og så videre.
  • Pris: Det er viktig å sammenligne priser hos ulike forsikringsselskaper for å finne den billigste ulykkesforsikringen som passer dine behov.
  • Kundeservice: Det kan være lurt å vurdere forsikringsselskapets kundeservice, slik at du får hjelp og støtte dersom du skulle ha behov for det.
  • Bonuser: Noen forsikringsselskaper tilbyr bonustilbud for å belønne kunder som ikke har benyttet seg av forsikringen sin. Det kan være lurt å vurdere om dette er et tilbud som passer for deg.

Med det sagt, så har vi hos Verusam selvfølgelig undersøkt forsikringsmarkedet grundig og det er derfor vi anbefaler forsikringsselskapet Hedvig fremfor andre.

Oppsummering

Ulykkesforsikringen fra Hedvig gir deg trygghet dersom du skader deg i en ulykke på fritiden. Denne forsikringen koster kun 49 kr per måned og dekker behandling og hjelpemidler etter en ulykke, tannpleieutgifter opptil 20 000 kroner per skade, kriseterapi hos autorisert psykolog opptil to år med erstatning opptil 10 000 kroner, medisinsk invaliditet med erstatning på inntil 1 million kroner, dødsfall med erstatning på 50 000 kroner, og behandling og hjelpemiddelkostnader opptil 5 år etter ulykken. Hvis du ønsker å finne den billigste ulykkesforsikringen, kan du bruke en anbudstjeneste som Tjenestetorget.no for å sammenligne tilbud fra ulike forsikringsselskaper. Du kan også vurdere om en innboforsikring, som dekker skader på eiendeler og ansvar i hjemmet, passer bedre for deg. Det er viktig å sjekke hva ulykkesforsikringen dekker, sammenligne priser, vurdere forsikringsselskapets kundeservice, og se etter eventuelle bonuser når du velger forsikring.